כיצד מבצעים החלפת משלמים?

עליכם להגיע למחלקת שירות הלקוחות והגבייה של "מי נע". עם המסמכים הבאים:

 א.

Answers אין תשובות בקטגוריה: טפסים,כללי,מנהלה נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

כיצד ניתן לעדכן נפשות?

על מנת ליהנות מתעריפי מים מוזלים, בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. יש...

    Answers אין תשובות בקטגוריה: חשבון המים,טפסים,כללי,מנהלה נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

בתקופה מסוימת לא צרכתי מים בכלל, מדוע חויבתי בתשלום?

בהתאם לכללי התעריפים, צרכנים מחויבים בכמות מינימאלית של 3 מ"ק לחודשיים גם אם לא צרכו בפועל מים או צרכו כמות...

Answers אין תשובות בקטגוריה: חשבון המים,כללי נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

מהי הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" לנפש?

הכמות המוגדרת ככמות מוכרת הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. הכמות המינימאלית הינה...

Answers אין תשובות בקטגוריה: חשבון המים,כללי,מנהלה,תחזוקה נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

כיצד נקבעים תעריפי הביוב?

תעריפי הביוב נקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב מגולם בתעריף המים.

למען...

Answers אין תשובות בקטגוריה: חשבון המים,כללי,מנהלה נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב?

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.

 לחצו...

Answers אין תשובות בקטגוריה: חשבון המים,כללי,תחזוקה נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

במידה והינך סבור כי מד המים אינו תקין, אנא פנה...

Answers אין תשובות בקטגוריה: חשבון המים,כללי,תחזוקה נשאל על ידי: [ Grey Star Level] יולי 31, 2013

דירוג טיפות המים

קבל נקודות על שאלת שאלות ומתן תשובות

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]